Η ομορφιά κρύβεται πίσω από αυτό που αισθάνεσαι, όχι πίσω από αυτό που βλέπεις

Χρονολόγιο

1935-1955 1955 - 1965 1965 - 1975 1975 - 1985 1985 - 1995 1995 - 2005 2013 - 2022 2023 -