Η ομορφιά κρύβεται πίσω από αυτό που αισθάνεσαι, όχι πίσω από αυτό που βλέπεις

Η ΟΜΑΔΑ

 
Viktoria Fassianou 
Founding Director
Alekos Fassianos Estate & Museum
 
Ioanna Piperigou  
Alekos Fassianos Museum Director, 
Head of International Development
Katerina Mela
Communication, Development and Social Innovation Coordinator
 
Katerina Kostimpa
Archive, Research and Collection Coordinator
Andreas Lydakis
Front Desk Manager & Alekos Fassianos Boutique Coordinator 
Meropi Bakali
Events Coordination and Development