Η ομορφιά κρύβεται πίσω από αυτό που αισθάνεσαι, όχι πίσω από αυτό που βλέπεις

Η ΟΜΑΔΑ

Viktoria Fassianou 
Founding Director
Alekos Fassianos Estate & Museum
 
Ioanna Piperigou  
Alekos Fassianos Museum Director, 
Head of International Development
 
Katerina Mela
Communication and Development Coordinator, Head of Alekos Fassianos Boutique
 
Theodora Patiti
Archive, Research and Collection Coordinator, Head of Alekos Fassianos Kea