Η ομορφιά κρύβεται πίσω από αυτό που αισθάνεσαι, όχι πίσω από αυτό που βλέπεις

LA MYTHOLOGIE LÉGÈRE DE FASSIANOS, LA GALERIE HELENBECK NICE

2009

Helenbeck Gallery, Nice

Fassianos Alekos-La Mythologie Légère de Fassianos, La Galerie Helenbeck Nice
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ