Η ομορφιά κρύβεται πίσω από αυτό που αισθάνεσαι, όχι πίσω από αυτό που βλέπεις

FRAGMENTS HOMÉRIQUES

1993

Galerie Beaubourg

Fassianos Alekos-Fragments homériques
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ