Η ομορφιά κρύβεται πίσω από αυτό που αισθάνεσαι, όχι πίσω από αυτό που βλέπεις

FASSIANOS

2003

La Différence

Fasianos Alekos-Fassianos
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ