Η ομορφιά κρύβεται πίσω από αυτό που αισθάνεσαι, όχι πίσω από αυτό που βλέπεις

PRÈCIS DE THÈOLOGIE À L’USAGE DES ANGES

1988

ΠΟΙΗΤΗΣ: Jean-Michel Maulpoix
Εκδόσεις Fata Morgana

Fassianos Alekos-Prècis de Thèologie à l’usage des anges
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ