Η ομορφιά κρύβεται πίσω από αυτό που αισθάνεσαι, όχι πίσω από αυτό που βλέπεις

SA COROLLE NOIRE

1988

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Fernando Arrabal
Εκδόσεις A. Birren

Fassianos Alekos-Sa Corolle Noire
Fassianos Alekos-Sa Corolle Noire
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ