Η ομορφιά κρύβεται πίσω από αυτό που αισθάνεσαι, όχι πίσω από αυτό που βλέπεις

PAROLES DITES ET CHANTÈES

1992

ΠΟΙΗΣΗ: Louis Aragon
Εκδόσεις Michel Cassé

Fassianos Alekos-Paroles dites et chantèes
Fassianos Alekos-Paroles dites et chantèes
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ