Η ομορφιά κρύβεται πίσω από αυτό που αισθάνεσαι, όχι πίσω από αυτό που βλέπεις

OMBRES

1994

ΠΟΙΗΣΗ:Luis Mizón
Εκδόσεις A. Biren

Fassianos Alekos-Ombres
Fassianos Alekos-Ombres
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ