Η ομορφιά κρύβεται πίσω από αυτό που αισθάνεσαι, όχι πίσω από αυτό που βλέπεις

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ

Fassianos Alekos-Εικονογράφηση για το Γαλλικό λαχείο
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ