Η ομορφιά κρύβεται πίσω από αυτό που αισθάνεσαι, όχι πίσω από αυτό που βλέπεις

ΦΟΥΑΡ ΤΗΣ FIAC, ΠΑΡΙΣΙ

1982

Παρουσία του στην φουάρ της FIAC στο Παρίσι
Galerie La Hune

Fassianos Alekos-Φουάρ της FIAC, Παρίσι
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ