Η ομορφιά κρύβεται πίσω από αυτό που αισθάνεσαι, όχι πίσω από αυτό που βλέπεις

ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ

Τέμπερα σε πανί
71,6 x 148 εκ.
Συλλογή Εθνικής Πινακοθήκης Ελλάδος 
Δωρεά Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών
Δωρεά του καλλιτέχνη 

Fassianos Alekos-Θάνατος Έλληνα Αξιωματικού
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ