Η ομορφιά κρύβεται πίσω από αυτό που αισθάνεσαι, όχι πίσω από αυτό που βλέπεις

ΣΙΓΗΣΜΟΙ

1974

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γιώργος Μανιώτης
Εκδόσεις Ιεροφάντες

Fassianos Alekos-Σιγησμοι
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ