Η ομορφιά κρύβεται πίσω από αυτό που αισθάνεσαι, όχι πίσω από αυτό που βλέπεις

SERENA BRUCHI

1989

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Valery Larbaud
Εκδόσεις Fata Morgana

Fassianos Alekos-Serena Bruchi
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ