Η ομορφιά κρύβεται πίσω από αυτό που αισθάνεσαι, όχι πίσω από αυτό που βλέπεις

SEPT CHANTS DANS UN AVION, POÈME

1972

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Yves Navarre

Fassianos Alekos-Sept chants dans un avion, Poème
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ