Η ομορφιά κρύβεται πίσω από αυτό που αισθάνεσαι, όχι πίσω από αυτό που βλέπεις

NOCTURNES

1994

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Hamid Fouladvind
Collections Opera – Grafica et la Cercle d’Or

Fassianos Alekos-Nocturnes
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ