Η ομορφιά κρύβεται πίσω από αυτό που αισθάνεσαι, όχι πίσω από αυτό που βλέπεις

MIRROR FOR YOU

1983

Εκδόσεις Dupont-Visat & Michel Cassè

Fassianos Alekos-Mirror for you
Fassianos Alekos-Mirror for you
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ