Η ομορφιά κρύβεται πίσω από αυτό που αισθάνεσαι, όχι πίσω από αυτό που βλέπεις

MICHEL CASSE

1994

Εκδόσεις Michel Cassé

Fassianos Alekos-Michel Casse
Fassianos Alekos-Michel Casse
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ