Η ομορφιά κρύβεται πίσω από αυτό που αισθάνεσαι, όχι πίσω από αυτό που βλέπεις

L'ABEILLE

1999

ΠΟΙΗΣΗ: Paul Valéry 
Musée Paul Valéry

Fassianos Alekos-L'abeille
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ