Η ομορφιά κρύβεται πίσω από αυτό που αισθάνεσαι, όχι πίσω από αυτό που βλέπεις

COMMEDIANTE

1984
Fassianos Alekos-Commediante
Fassianos Alekos-Commediante
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ