Η ομορφιά κρύβεται πίσω από αυτό που αισθάνεσαι, όχι πίσω από αυτό που βλέπεις

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ CHATEAU MUSEE NEMOURS

1980

Château de Nemours

Fassianos Alekos-Έκθεση στο Chateau Musee Nemours
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ