Η ομορφιά κρύβεται πίσω από αυτό που αισθάνεσαι, όχι πίσω από αυτό που βλέπεις

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΟΡΝΙΘΕΣ

1993

Εκδόσεις Μιμνερμός και Origrafica

Fassianos Alekos-Αριστοφανους Όρνιθες
Fassianos Alekos-Αριστοφανους Όρνιθες
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ