Η ομορφιά κρύβεται πίσω από αυτό που αισθάνεσαι, όχι πίσω από αυτό που βλέπεις

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΕΑΣ

1988

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Αλέκος Φασιανός
Εκδόσεις Βουρκαριανή

Fassianos Alekos-Αρχαιοτητες της Κεας
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ