On Monday 24 August, at 9.00 pm, in the local shops of Hydra Agora the opening of the exhibition will take place , curated by the art historian Eugenia Yfanti and designed by the painter Alexis Veroukas.

Entitled “Bird’s heir, 15 artists for Miltos Sachtouris”, the artists are inspired by the work of the poet – Alexis Akrithakis, Michalis Anastasiou, Elena Votsi, Giannis Kottis, Aphrodite Liti, Tassos Mantzavopoulos, Lefteris, Lefteris Persaki, Panagiotis Rappas, Kyriakos Rokos, Eduardos Sakagian, Nikos Tranos, Alekos Fasianos, Giannis Psychopedis.